TESTS: Kādā krāsā ir Tava dvēsele?

Redzot, ka kāda veca sieviete nes smagus maisus, tu: